ร้าน แสนล้านพุทธคุณ
www.plakpathum.99wat.com
0809860460
khunplak

 *** พระเครื่อง พระบูชา หรือ พระต่างๆในร้านนี้ หากตรวจสอบ ว่า เก๊แน่นอน และมีใบเซอร์ออกมาว่าพระไม่แท้ ยินดีรับคืนเต็มจำนวน รับประกันพระแท้ตลอดชีพ 1. รับประกันพระแท้ 100% หากเก๊ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน (พระต้องอยู่ในสภาพเดิม) 2. กรณีพระเก๊ คือ สมาคมไม่ออกบัตรรับรองพระแท้ งานประกวดไม่รับประกวดพระ หรือ เครื่องรางนั้นๆ ในกรณีที่ลูกค้านำพระไปแห่ หรือมีคนสวดโดยไม่มีหลักฐานที่เป็นสากลว่า พระนั้นไม่แท้ ทางร้านไม่รับคืนในกรณีนี้ ))​ ** หากท่านลูกค้าเช่าพระไปแล้วอยากขายคืน ผมรับเช่าพระคืนโดยหัก 40% ของราคาที่ท่านเคยเช่าไปครับ พระต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ชำรุดหักบิ่นซ่อม ** หรือรับเช่าคืนในราคาตลาดเวลานั้นครับ เป็นบางกรณีครับ

(ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจครับ) 

 
พระผง มีกิน อ.ลอย โพธิ์เงิน จ.อยุธยา


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
แสนล้านพุทธคุณ
โดย
ปลั๊ก ปทุมธานี
ประเภทพระเครื่อง
พระเกจิทั่วไป
ชื่อพระ
พระผง มีกิน อ.ลอย โพธิ์เงิน จ.อยุธยา
รายละเอียด

พระดี พิธีจตุรพิธพรชัย พ.ศ. 2518
อ.ลอย โพธิ์เงิน วัดรัตนชัย อยุธยา

พิธีจตุรพิธพรชัย พ.ศ.๒๕๑๘
จตุรพิธพรชัย คือ พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ เป็นพรที่พระสงฆ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นปกติหลังจากทำบุญแล้ว โดยที่พร ๔ ประการนี้ คือ
๑.อายุ คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี
๒.วรรณะ คือ ให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ
๓.สุขะ คือ ให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก
๔.พละคือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ มีพวกพ้องบริวาร
พร ๔ ประการนี้เป็นพรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัดต่อเพิ่มเติมและพระสงฆ์ใช้มาเป็นพันปี
...ประวัติมีอยู่ว่าเนื่องจากนายเรียน นุ่มดี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ดู่ วัดสะแก) ในสมัยนั้นท่านกำลังใกล้จะเกษียณอายุราชการและจะกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่บ้านเกิดที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แต่เนื่องด้วยวัดเขาใหญ่ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดใกล้บ้านเกิดของท่านนั้น มีสภาพทรุดโทรม เสนาสนะก็ไม่ได้รับการบูรณะมานานมาก ดังนั้นนายเรียนจึงมีความตั้งใจที่จะหารายได้จำนวนหนึ่งไปปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่ให้สวยงาม พร้อมทั้งสร้างวิหารจตุรพิธพรชัยขึ้นใหม่ จึงได้นำความมาปรึกษากับหลวงปู่ดู่ท่านว่า จะทำอย่างไรดี หลวงปู่ดู่ท่านจึงได้เมตตาแนะนำและให้คำปรึกษาในการจัดสร้างวัตถุมงคลตลอดจนการนิมนต์ครูบาอาจารย์มาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีนี้อย่างละเอียด โดย พิธีพุทธาภิเษก ถูกกำหนดขึ้นที่วัดรัตนชัย(วัดจีน) ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.เมืองฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗
ปีเถาะ จ.ศ. ๑๓๓๗
เวลา ๑๕.๐๙ น. โหรประกอบพิธีบูชาฤกษ์
เวลา ๑๖.๐๓ น. – ๑๖.๒๑ น. มหามงคลฤกษ์ ประกอบพิธีจุดเทียนชัย
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์เถระ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี ( ในพระอุโบสถวัดรัตนชัย)
เวลา ๑๙.๐๙ น. พระพิธีธรรม ๔ รูปเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก และพระคณาจารย์ ๑๖ รูป
เข้าประจำอาสนะปรก
เวลา ๒๒.๐๐ น. ประกอบพิธีดับเทียนชัยและพรมน้ำพระพุทธมนต์ฯ
ส่วนพระเกจิอาจารย์ที่รับนิมนต์มาร่วมพิธีมีทั้งหมด ๑๖ รูปคือ
๑. พระครูสังวรวิมล (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
๒. พระครูประสาทวิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลาง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. พระรักขิตวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเรไรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๔. พระโบราณคณิสสร (หลวงพ่อใหญ่) วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. พระครูประสาทวรคุณ (หลวงพ่อพริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
๖. พระครูสันทัดธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดบ้านช้าง อ.วังน้อย จ.อยุธยา
๗. พระครูกัลยานุกูล (หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยาณมิตร อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ
๘. หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
๙. พระครูอดุลวรวิทย์ (หลวงพ่อไวทย์) วัดบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๐. หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๑. พระราชสุวรรณโสภณ วัดพนัญเชิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๒. พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
๑๓. พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อเฉลิม) วัดพระญาติการาม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๔. พระครูภัทรกิจโกศล (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธสวรรค์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๕. หลวงพ่อโปร่ง วัดขุนทิพย์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๖. หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดเขาถ้ำบุญนาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (ลูกศิษย์ก้นกุฎิของหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค มาในนามของท่าน)
นับได้ว่าเป็นมหาพิธียิ่งใหญ่พิธีหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนิมนต์พระภาวนาจารย์นั่งปรกในพิธีฯ นายจอม ตรีนิตย์ อดีตพัศดีเรือนจำพระนครศรีอยุธยา เล่าถึงการนิมนต์หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาคฯ ร่วมพิธีปรกฯ หลวงปู่สีท่านพูดว่า “ อายุมากแล้ว ไม่สะดวกในการเดินทาง ขอให้จัดอาสนะไว้หนึ่งที่ ถึงเวลาที่ฤกษ์กำหนดจะไปช่วยปลุกเสก ”
สำหรับพิธีนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากกล่าวคือ หลวงปู่สี ท่านตอนนั้น อายุ 120กว่าปีแล้วและเดินทางมาไม่ไหวแน่ ท่านจึงจำวัด อยู่ที่กุฎิของท่าน(ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว) และได้ส่ง หลวงพ่อสมบูรณ์ ไปในนามของท่านแทน แต่ก็มีลูกศิษย์ เชื่อว่า หลวงปู่ท่านเดินทางไปปลุกเสกด้วย โดยเดินญาณ มาร่วมปลุกเสก เพราะว่าท่านได้รับปาก กับหลวงปู่ดู่ไว้แล้วว่าจะมาร่วมปลุกเสกให้
....สำหรับพระเนื้อผงน้ำมันอาจารย์ลอย โพธิ์เงิน นั้นถือได้ว่าเป็นพระชุดหนึ่งที่อยู่ในพิธีปลุกเสกอันโด่งดังในสมัยนั้นก็คือ พิธีจตุรพิธพรชัย พ.ศ.๒๕๑๘ โดยที่ อาจารย์ลอย พอได้ทราบถึงว่าจะมีการจัดพิธีปลุกเสกพระโดยมีพระเกจิคณาจารย์ในสมัยนั้นมาร่วมกันอย่างเนื่องแน่น ท่านจึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างพระเครื่องเพื่อไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและผู้มาร่วมพิธีได้นำไปใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่านจึงได้รวบรวมและจัดหามวลสารศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านได้ล่ำเรียนวิชามาเพื่อที่จะนำมาผสมและจัดทำพระเครื่อง ซึ่งพระเครื่องโดยส่วนใหญ่ที่ท่านได้จัดสร้างและเข้าร่วมพิธีจตุรพิธพรชัยนั้นจะเป็นพระเครื่องที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของท่านโดยเฉพาะก็ว่าได้ ซึ่งจะเป็นพระเนื้อผงน้ำมันและมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ลอยได้รวบรวมและนำมากดพิมพ์พระ

#ข้อมูลจากGoogle
ราคา
โชว์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0809860460
ID LINE
khunplak
จำนวนการเข้าชม
88 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารไทยพาณิชย์ / 317-2-38041-5